Rooted by GHoST61

Hayatta varolduğu için düşlenen şeyler vardır ve düşlendiği için varolacak şeyler...

 

uname -a : Linux challenger.prowebdns.com 2.6.32-279.22.1.el6.x86_64 #1 SMP Wed Feb 6 03:10:46 UTC 2013 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

id : uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)

Bize Her Yer Trabzon :)